2%

 

 

 Nuoširdžiai dėkojame už norą pervesti “Floretės“ fechtavimo  klubui 2 %
paramą nuo gyventojų mokesčio!

 Tai viena seniausių ir romantiškiausių sporto
šakų pasaulyje. Fechtavimas viena iš penkių sporto šakų , kurių atstovai
dalyvavo visose Olimpinėse Žaidynėse. Tai puikus tramplynas į gyvenimą!
Kviečiame mus paremti!

 

 “Floretės“ fechtavimo  klubo duomenys:

Fechtavimo klubas „Floretė“

Buveinės adresas: Žeimenos g-vė nr.30, Kaunas

Paramos gavėjo identifikacinis  numeris(kodas): 30 00  912 41

Sąskaitos Nr. LT 0570 4406 0004 7631 93

Iš anksto dėkojame mus parėmusius!